A continuación se detallan los libros de texto para este curso escolar.